18 Aralık 2017, 23:20:24 *
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi.Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Arama
  Ana Sayfa   PORTAL ONLINE DESTEK Yardım Otomatik Index Download Etiket Google Tagged Giriş Yap Kayıt  

Reklamlar

REKLAM ALANLARI

Konu Bilgileri
Konu BasligiKonu: Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği
Cevap SayisiCevap Sayisi: 3 cevap var
Okunma SayısıOkunma Sayısı 12198 defa
Bu Konuyu Görüntüleyenler0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Sayfa: [1]   Aşağı git
  Yazdır  
Gönderen Konu: Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği  (Okunma Sayısı 12198 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
     
AliOsmanBEBEK
Ziyaretçi
« : 12 Kasım 2008, 22:27:39 »


Mesaj: Resmi Gazete Tarihi: 01.04.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20832

OKUL SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ(1)
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel HükümlerAmaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, okul spor kulüpleri ve lig heyetlerinin işleyişi ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumları kapsar.

Dayanak

Madde 3- (Değişik:RG-02/05/1997-22977) Bu yönetmelik 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
Daire Başkanlığı: Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığını,
Sporcu: Okul içinde ve okul dışında yapılan sportif faaliyetlere katılan öğrenciyi,
Kategori: Öğrencilerin öğretim kademeleri ve yaş gruplarına göre yapılan sınıflandırılmayı,
Branş Kaptanı: Okuldaki spor branşlarını temsilen, sınıflardan seçilen başkanı,
Genel Kaptan: Okul branş kaptanlarından gösterilecek adaylar arasından seçilen kaptanı,
Uluslar Arası Okul Sporları Federasyonu (ISF): Yurt içinde ve yurt dışında uluslararası spor yarışmalarını organize eden kuruluşu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Okul Spor Kulüplerinin Kuruluş ve Organları
Okul Spor kulüplerinin Kuruluşu

Madde 5-İlk ve orta öğretim kurumlarında, okul içi ve okullar arası beden eğitimi ve spor faaliyetlerini yürütmek üzere, Eğitici Kollar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde bir spor kulübü kurulur. Bir kolun spor kulübü, o okulun adı ile anılır.

Madde 6-Spor kulübünün forması, okulun seçtiği ve kabul ettiği renkleri taşır. Aynı il, ilçe ve belde içindeki spor kulüpleri farklı renkleri seçerler. Bu konuda çıkabilecek anlaşmazlıklar; Millî Eğitim Müdürlüklerince, kuruluş tarihi eski olan okullara öncelik ve seçim hakkı tanınarak çözümlenir.

Madde 7-Spor kulüplerinin organları şunlardır:
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
Genel Kurul

Madde 8-Genel kurul, aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Okul Müdürü,
b) Beden eğitimi derslerini yürüten öğretmenler,
c) Sınıflardan seçilen birer spor kulübü temsilcisi.

Madde 9-Genel Kurul, okul müdürünün çağrısı üzerine; okulların yeni öğretim yılına başladığı tarihi takip eden 15 gün içinde, diğeri ikinci yarı yılın ilk haftası içinde olmak üzere yılda iki kez toplanır. Okul müdürünün bulunmadığı hallerde, Kurul'a müdürün görevlendireceği bir yetkili başkanlık eder. Kurul, ayrıca üyeleri arasından iki yazman seçer.

Madde 10-Genel Kurulun görevleri şunlardır:
a) Bir önceki öğretim yılına ait faaliyet raporunu inceler ve değerlendirir.
b) Spor kulübü yeni yönetim kurulu üyelerini seçer.
c) Yeni öğretim yılında yapılacak faaliyetler için dilek ve tekliflerde bulunur.
d) Spor kulübünün faaliyetlerini çeşitlendirmek ve amaçlarını gerçekleştirmek için okulun her türlü imkanlarının kullanılmasına yardımcı olur.

Yönetim Kurulu

Madde 11-Yönetim Kurulu; okulun öğretmenler kurulunca; beden eğitimi öğretmenlerinden, yoksa diğer öğretmenler arasından seçilen 3 öğretmen ile spor kulübü genel kurulunca gösterilecek adaylar arasından seçilen 8 öğrenciden teşekkül eder.
Öğretmenler kurulu; yönetim kuruluna seçilen 3 öğretmenden birini yönetim kurulu başkanı olarak belirler.
Yönetim kurulu; ilk toplantısında genel sekreter, sayman ve malzeme koruyucularını seçer.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri

Madde 12-Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri şunlardır:

a) (Değişik:RG-02/05/1997-22977) Başkan, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder, spor kulübünün yıllık çalışma programlarını hazırlatır, program ve alınan kararları okul müdürüne onaylattıktan sonra uygular.
1) Başkan, yönetim kurulundaki öğretmenlerden birinin başkan yardımcısı olarak görevlendirir.
2) Spor kulübünün çalışmalarında yönetim kuruluna rehberlikte bulunur.
3) Okul spor kulüpleri toplantılarında ve gerektiğinde okulun spor kulübünü temsil eder.
4) Spor kulübünün çalışmalarında, okulun beden eğitimi öğretmenlerinin görevlerini belirler.

b) Genel Sekreter;
1) Yazışmaları yürütür, defterleri tutar ve gerekli belgeleri toplar.
2) Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar.
3) İstatistikî bilgi formlarının doldurulmasına yarayacak bilgileri derler, dosyalar ve zamanında ilgili yerlere gönderilmelerini sağlar.
4) Spor kulübü faaliyetlerine katılacak öğrencilerin lisansları ile ilgili işlemleri başkan ve başkan yardımcısının gözetim ve denetimi altında izler, bunları bir dosyada saklar.

c) Sayman, spor kulübünün bütçe taslağını hazırlayıp yönetim kuruluna getirir, banka işlemlerini izler, yapılması gereken harcamalar için memur aylıklarına uygulanan maaş kat sayısı x1000.TL. kadar parayı kasada bulundurabilir.

d) Malzeme koruyucuları; spor kulübüne ait malzemeleri, demirbaş ve dağıtım defterlerine kaydeder, malzemeleri, çalışmalar ve yarışmalar için, ilgililere teslim eder ve teslim alır.
Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun Toplanması ve Görevleri

Madde 13- Yönetim Kurulu, ayda bir toplanır. İlk toplantısını okulun açıldığı ilk üç hafta içinde yapar. Ayrıca, başkanın çağrısı üzerine de olağanüstü toplanabilir.

Madde 14- Yönetim Kurulu'nun Görevleri Şunlardır
a) Sınıflar arası yarışmaları programa bağlar ve uygulanmasını sağlar.
b) Her yıl, yıllık faaliyet programları ile millî eğitim müdürlüğünce (lig heyetince) gönderilen program ve emirlere göre okul çalışma programlarını yapar, okullararası yarışmalarda okulun katılacağı spor branşı ve kategorileri tespit eder, okul müdürünün onayına sunar ve ilgililere duyurur.
c) Onaylanan yıllık çalışma programlarının bir örneğini okulun öğretime başladığı tarihi takip eden bir ay içinde Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesini sağlar.
d) Okullar arası spor faaliyetlerinin istenilen biçimde düzenlenmesine katkıda bulunur.
e) Halk oyunları, eğlenceli oyunlar, müzikli ve müziksiz jimnastik ve spor gösterileri ile gelir getirici diğer faaliyetleri düzenler, yapılacak harcamalar için karar verir.
f) Özel spor yarışmaları, inceleme gezileri ve spor gelişim kampları düzenler.
g) Spor disiplinine uymayan öğrenciler hakkında gerekli önlemleri alır ve ilgili kurullara iletir.
h) Öğretim yılı sonunda genel kurula sunmak üzere çalışma raporunu hazırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kategoriler ve Faaliyetleri

Madde 15- Okul Spor kulüpleri, öğrencilerin yaş, cinsiyet ve fiziksel özellikleriyle yeteneklerine uygun faaliyetleri aşağıdaki kategoriler çerçevesinde yürütür.
a) Küçükler Kategorisi,
b) Yıldızlar Kategorisi,
c) Gençler kategorisi,
Bu kategoriler, yaş sınırları dikkate alınarak doğum yıllarına göre her yıl yeniden tespit edilerek ilân edilir. Yaş hesabında doğum yılı esas alınır.
Ancak; ISF ile ulusal federasyonların uygulamaları ve spor branşlarının özellikleri dikkate alınarak gerektiğinde bu kategorilerin yaş sınırlarında değişiklik yapılabilir.

Madde 16- Okul spor kulüplerinde yürütülecek faaliyetler şunlardır,
a) Küçükler kategorisinde; atletizm, basketbol, cimnastik, hentbol, kayak, masa tenisi, voleybol, yelken (optimist), yüzme,
b) Yıldızlar kategorisinde; atletizm, atıcılık, bisiklet, cimnastik, dağcılık, eskrim, futbol (özel yönergesine göre), güreş, hentbol, judo, kayak, masa tenisi, okçuluk, tenis, voleybol, yelken, yüzme,
c) Gençler kategorisinde; atletizm, atıcılık, basketbol, binicilik, bisiklet, boks, cimnastik, dağcılık, eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, kayak, masa tenisi, okçuluk, tenis, taekwondo, voleybol, yelken, yüzme ve su topu.
branşlarında yarışmalar yapılır.
Yukarıda yazılı olanlar dışındaki branşlarda spor alıştırmaları, inceleme gezileri ve spor gelişim kampları, eğlenceli oyunlar, halk oyunları, müzikli ve müziksiz jimnastik gösterileri yapılır.

Madde 17- Her öğretim yılı başında illerimizde, bu yönetmelikte belirlenen kategorilere göre yarışma yapılacak spor branşları, o öğretim yılı için geçerli olmak üzere her ilin özelliği ve tesis imkanları göz önüne alınarak Bakanlıkça yayınlanır.
Lig heyetleri, yayınlanan yarışma programında yer almayan spor branşlarında bu Yönetmelikte belirlenen esaslara uygun olarak il düzeyinde yarışma yapılabilir.
Kategoriler Arasında Geçişler

Madde 18- Kategoriler arasında geçişler, aşağıdaki şekilde yapılır.
a) Bir üst kategoriye terfi edebilme yaşları, her yıl doğum yıllarına göre tespit edilerek ilân edilir.
b) Herhangi bir spor branşında yaşının üstündeki bu kategoride yarıştırılan öğrenci, o öğretim yılında aynı branşta veya diğer spor branşlarında asıl yaşının bulunduğu kategoriye dönüş yapamaz.
c) Öğrenci, terfi ettirilerek temsil ettiği okulun resmî bir yarışmasında yer almış ise, il içinde başka bir okula nakil yapması halinde aynı öğretim yılı içerisinde, yeni okulunda da aynı kategoride yarışmak zorundadır. Ancak, il dışı nakillerde bu gibi öğrenciler, yeni okullarında terfi ettirildikleri kategorilerinde yarıştırılabilirler.

Madde 19- Bulunduğu kategorinin son yaş yılındaki öğrenciler, bünye özellikleri de dikkate alınarak bir üst kategoride yarıştırılabilir. Buna, ilgili beden eğitimi öğretmeni ve okul doktoru karar verir. Bir üst kategoride yarıştırılmaları düşünülen öğrencilerin, hangi kategoride yarışacakları, lisanslarının düzenlenmesi sırasında, okul müdürlükleri tarafından ilgililere yazılı olarak bildirilir.
Lisansların düzenlenmesinden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz. Öğrenciler; boks, halter, güreş, futbol ve taekwondo branşlarında bir üst kategoride yarıştırılamaz. Ancak, bu branşların özel yarışma yönergeleri varsa, ona göre yarışma düzenlenebilir.
Bir üst kategoriye terfi, bu yönetmelikte belirtilen asıl yaş kategorisindeki spor branşları bakımından geçerlidir.
Öğrenci, başladığı kategorilerde terfi yaşını sonradan doldurmuş olsa bile, o öğretim yılı sonuna kadar yapılacak yarışmalara, ancak başladığı kategoride katılabilir.
Diğer ülkelerle yapılacak yarışmalarda, öğrenci asıl yaş kategorisinden bir üst kategoride yarıştırılabilir. Bu yarışmalardan sonra öğrenci, okul yarışmalarına ancak, eski kategorisinde katılabilir.

Yarışma Çeşitleri

Madde 20- Okul spor kulüplerinin yarışmaları resmî ve özel olmak üzere ikiye ayrılır.

a) Resmî yarışmalar;
1) Millî eğitim müdürlüklerince (lig heyetlerince) düzenlenen il içi yarışmalar,
2) Eleme, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmaları,
3) ISF'ce düzenlenen yarışmalardır.

b) Özel yarışmalar; hafta sonu, dinlenme ve bayram tatillerinde spor kulüplerinin çalışmalarını yaymak, canlandırmak, öğrencilerin spor eğitimini geliştirmek, serbest zamanlarını değerlendirmek, okullar arasında tanışma ve kaynaşma sağlamak amacıyla ilgililerin izni alınarak yapılan yarışmalardır.
Yarışmalarla İlgili Diğer Hükümler
Yarışmalarla İlgili Diğer Hükümler

Madde 21- Yarışmalarla ilgili diğer hükümler şunlardır:
a) Okullar arası yarışmalarda; bu Yönetmelik, Okul Spor Kulüpleri Spor Çalışmaları ve Yarışmaları Talimatı, ISF Yönetmeliği, Uluslar Arası Müsabaka Yönetmeliği hükümleri ve oyun kuralları uygulanır.
b) Yarışmalara katılacak öğrencilere; bu Yönetmelik, Okul Spor Kulüpleri Çalışmaları ve Yarışmaları Talimatı hükümlerine göre lisans çıkartılır.
c) Okulların yurt içinde ve yurt dışında yapacakları ulusal ve uluslar arası resmi spor organizasyonları ve bunlara ilişkin işlemler; Bakanlık ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce plânlanır ve yürütülür.
d) Okulların yabancı ülke okulları ile yurt içinde ve yurt dışında yapacakları özel spor organizasyonları, Bakanlığın izni ile gerçekleştirilir.
e) Bir ildeki okul takımları veya il karmaları, ilgili valiliğin izni ile aynı şartları taşıyan başka il veya kentlerin takımları ile özel yarışmalar yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Üyelik ve Spor Kulübü Değiştirme

Madde 22- Üyelik ve spor Kulübü değiştirmeleri aşağıdaki şekilde yapılır.
a) Öğretmen ve öğrenciler, kendi okullarındaki spor kulübünün tabii üyesidirler.
b) Öğrenciler ancak kendi okullarının spor kulübüne girebilir ve yarışmalara kendi okulları adına katılabilirler.
Tatillerde başka yerlerdeki herhangi bir okul spor Kulübünün faaliyetlerine resmî yarışmalarda yer almamak kaydıyla geçici olarak katılabilirler.
c) Her öğrenci; tatil aylarında çeşitli spor branşlarında düzenlenen yaşına uygun kategorilerde bireysel ve takım halindeki yarışmalara, velisinin yazılı iznini almak ve sağlığına zararlı olmamak şartıyla katılabilir.
d) Aynı il içindeki bir okuldan diğer bir okula nakleden öğrenciler; yeni öğretim yılının başladığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde (tatile rastgelişinde onu izleyen ilk iş günü akşamına kadar) yeni kaydoldukları okullarda, kayıt gününden başlamak üzere 30 gün geçtikten sonra yarışmalara katılabilir.
e) (Değişik:RG-02/05/1997-22977) Birinci kanaat döneminin son iş günü akşamına kadar başka bir ildeki okula kaydolan öğrenciler, yeni kaydoldukları okullarda, okula kayıt gününden başlamak üzere ancak 60 gün geçtikten sonra yarışmalara katılabilirler.
Yabancı uyruklu öğrencilere yurt dışından gelen TC uyruklu öğrencilerin spor yarışmalarında kaydoldukları okulu temsil etmeleri hususu spor yarışmaları yönergesinde belirlenir.
f) Bu maddenin (d) ve (e) fıkralarında belirtilen sürelerden sonra okula kaydolan öğrenciler yarışmalara katılamazlar.
g) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içinde bir il'den başka bir il'e nakleden öğrenciler, aynı öğretim yılında tekrar aynı il'e döndüklerinde ancak eski okullarına kaydoldukları tekdirde, okullar arası yarışmalara katılabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, (d) fıkrasına uymak zorundadırlar.
h) Bir öğrencinin; herhangi bir sebeple okulla ilişiğinin kesildiği veya kulüplerle profesyonel sözleşme yaptığı takdirde okul spor kulübü ile işbirliği kesilir.
ı) Beklemeli öğrenciler spor yarışmalarında okullarını temsil edemezler.
i) Lise ve dengi okulu bitirip de orta öğretim kademesinin devamı sayılan astsubay sınıf okulları, teknik liseler ve bunun gibi okullarda yeniden okuma hakkına sahip olan ve okulun devamlı öğrencilerinin haklarından aynen yararlanan öğrenciler, yaşlarına uyan kategorilerde okullarını temsilen yarışmalara katılabilirler.
j) Kız öğrenciler, erkeklerle aynı veya karşı takımda yarıştırılamazlar.
Okul Spor Kulübü Üyelerinin Sağlık Durumları

Madde 23- Öğrencilerin sağlık durumlarının sporla uğraşmaya elverişli olup olmadığı veya hangi spor branşlarında yarışmalarının gerektiği, okul doktoru tarafından, okul doktoru bulunmayan yerlerde, resmî kuruluşlarda görevli bir doktor tarafından tespit edilir. Sağlık kurullarında sağlık kontrolü gerekli görülen öğrenciler hastahanelere gönderilerek tam bir kontrolden geçirilir. Sağlık belgeleri saklanır. Yarışmalar süresince gerekli sağlık önlemleri alınır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Spor Kulüplerinde Tutulacak Defter ve Dosyalar


Madde 24- Spor Kulübünde, aşağıda belirtilen defter ve dosyalar ekli örneklerine uygun olarak tutulur.
a) Karar Defteri (Örnek-1),
b) Spor kulübü demirbaş malzeme defteri (Örnek-2),
c) Yoğaltım malzeme defteri (Örnek-3),
d) Spor kulübü tahmini bütçe taslağı (Örnek-4),
e) Gelir-Gider defteri (Örnek-5),
f) Karşılaşma sonuçları defteri (Örnek-6),
g) Gelir makbuzu (Örnek-7),
h) Senet ve fatura dosyası,
ı) Sağlık raporları dosyası,
i) Bütçe taslağı ve bilânço dosyası.

Okul Spor Kulübünün Bütçesi, Gelir ve Giderleri

Madde 25- Okul spor kulübünün yıllık bütçesi bir öğretim yılı için düzenlenir. Spor kulübünün gelirleri TC Merkez Bankasında, Merkez Bankasının şubesi bulunmayan yerlerde TC Ziraat Bankasında saklanır. Paralar bankadan yönetim kurulu başkanı veya yardımcısı ile saymanın ortak imzaları ile çekilir. Gelir ve giderlere aşağıda gösterilmiştir.

a) Gelirler:
1) Bakanlık tarafından gönderilecek ödeneklerden,
2) (Değişik:RG-02/05/1997-22977) Kişi başına yılda, devlet memurları aylığına uygulanan kat sayı x 50 gösterge tutarı TL.'nı geçmemek üzere spor kulübü üyelerinin aidatlarından,
3) Okul kooperatifleri kârının %5'inden,
4) Koruma derneklerinden,
5) Üyelerin, velilerin, özel ve resmî kuruluşların bağışlarından,
6) Okul içinde ve dışında düzenlenecek piyango ve yarışma gelirlerinden,
7) Banka faizlerinden,
Cool Çay, eğlence, şölen gibi faaliyetlerden elde edilen gelirlerden sağlanır.

b) Giderler;
1) Okula ait saha, tesis yapımı ve onarımına,
2) Yarışmaların düzenlenmesi ve yönetiminde görev alanların zorunlu harcamalarına,
3) Beden eğitimi dersleri, spor kulübü faaliyetleri için gerekli görülen malzemelere,
4) Yarışmalar sonunda derece alan takım ve sporculara verilecek ödüllere,
5) Sporcu öğrencilerin antrenman, müsabaka, ulaşım, sağlık ve besleme masraflarına, harcanır.
Spor kulüpleri, gelirlerini aşan harcamalar yapamazlar ve bir sonraki bütçe yılına borç devredemezler.
 
ALTINCI BÖLÜM

Öğrenci ve Spor Kulüplerinin Başka Kurumlarla İlişkileri
Öğrenciler ve Takımlarla İlgili Disiplin İşleri


Madde 26-(Değişik birinci fıkra:RG-02/05/1997-22977) Okul içi ve okullar arası her türlü spor faaliyetlerinde başarı gösterenlerle disiplinsizliği söz konusu olanlar “Ödül ve Disiplin Yönergesi” hükümlerine tabidir.
Ayrıca, okullar arası mahallî yarışmalarda il ceza kurullarınca cezalandırılan öğrenciler ile grup, yarı final, Türkiye birinciliği, ulusal ve uluslar arası yarışmalarda ceza kurulunca cezalandırılan öğrenciler, cezalı oldukları sürece okul içi ve okullar arası yarışmalara katılamazlar.

Yönetici ve Öğretmenlerle İlgili Kurallar

Madde 27- Yönetici ve öğretmenler aşağıdaki kurallara uymak zorundadırlar:
a) Okulun yarışmalara katılmasından en iyi bir biçimde temsil edilmesinden, yarışmalar anında çıkacak olumsuz davranışlardan, okul müdürü ile o yarışmada görevli beden eğitimi öğretmenleri ve okul yönetimince görevlendirilen yönetici ve öğretmenler sorumludurlar.
b) Millî eğitim müdürlüklerince düzenlenen yarışmalara, okulların imkânları elverdiği branşlarda katılmaları ve yarışmaların sonuçları alınıncaya kadar devam etmeleri zorunludur.
c) Öğretmenler, resmî ve özel her türlü okullar arası yarışmalara sporcu olarak katılamazlar.
d) Resmî ve özel her çeşit yarışmalara katılan öğrencilerin başında en az bir öğretmen veya bir yönetici bulunur. Okul müdürlükleri mahallî yarışmaların önemine göre daha fazla sayıda yönetici ve öğretmeni görevlendirebilir. Okullar arası yarışmalarda başlarında resmen görevli en az bir öğretmen veya bir yönetici bulunmayan okul, yarışmaya katılma hakkını kaybeder.

Öğrencilerin, Spor kulüplerinin, Başka Kulüpler ve Spor Kurumları ile İlişkileri

Madde 28- Öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince tescilli kulüplere kaydolunarak ilgili federasyonların yaş kategorilerine göre, yaşlarının tuttuğu kategorilerde aşağıdaki şartlarda yarışmalara katılabilirler:
a) Velisinin yazılı iznini almak (izin belgesi öğrenci dosyasında saklanır.)
b) Öğrencilerin okula devamı, derslerdeki başarısı ve karakteri yönünden kulüpte oynamasında bir sakınca görülmediğine dair sınıf öğretmeni, spor kulübü başkan yardımcısı ve okul müdürlüğünden yazılı bir izin belgesi almış olmak,
1) Bu izni almadan okul dışı kuruluşların çalışma ve karşılaşmalarına katılanlar, okul disiplin kurulunca cezalandırılır. Kulüpte, yarışmalarına izin verilen öğrencilerden ders, disiplin kurumları ve davranışları bozulanların kulüpte yarışma izni kaldırılır.
2) Kulüp adına lisans almış öğrenciler, aynı gün hem okulun hem de kulübünün yarışması olursa okulunu seçmek zorundadır. Aksi halde kulüp adına verilen izin belgesi geri alınır. Ayrıca, okul disiplin kurulunca cezalandırılır.
3) Spor faaliyetlerinde üstün yetenek gösteren öğrencilerle ulusal ve temsilî yarışmalara katılacakların özel programda yetiştirilmeleri ve yarıştırılmaları Bakanlığın izni ile sağlanır.
4) Bir kulüp adına lisans çıkartmış öğrenciler ilgili yönetmelik uyarınca kulüp değiştirebilirler. Ancak, yeni gireceği kulüp için de yönetmelikte belirtilen yazılı izin belgelerini yeniden almak zorundadır.
5) Okul spor kulübü, okulda hizmet veren diğer eğitici kollarla dengeli ve sağlıklı bir işbirliği içinde çalışır.
c) Spor kulüpleri, millî eğitim müdürlüğü ile gençlik ve spor il müdürlüklerinin anlaşması ve velilerin izni ile amatör kulüplerle antrenman ve özendirici yarışmalar yapabilirler. Yukarıda belirtilen anlaşmalarla ilgili istekler millî eğitim müdürlüğü kanalıyla valiliğin onayına sunulur.
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle Twitter Ekle Google Ekle Yahoo Ekle Del.icio.us Ekle Stumbleupon Ekle Technorati Ekle Digg Ekle Furl Ekle Newsvine Ekle Reddit Ekle Linkedin Ekle Friendfeed Ekle
LoggedAliOsmanBEBEK Imza Seçmediniz.Profilinizden imzanizi seçebilirsiniz..

Robot Linkler
Altarnatif Linkler
*****
Offline Pasif

Mesajlar: 7,292


View Profile
Re: Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği
« Posted on: 18 Aralık 2017, 23:20:24 »

Logged
     
kevseromer
Üye Bilgileri Normal Üye
*

Karma: 0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 10

Üye ID: 51337

Nerden: istanbul

Avatar Yok

www.bedenegitimci.org
Sitemize Hoş Geldiniz..


« Yanıtla #1: 23 Eylül 2010, 10:08:43 »

Mesaj: teşekkürler
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle Twitter Ekle Google Ekle Yahoo Ekle Del.icio.us Ekle Stumbleupon Ekle Technorati Ekle Digg Ekle Furl Ekle Newsvine Ekle Reddit Ekle Linkedin Ekle Friendfeed Ekle
Loggedkevseromer Imza Seçmediniz.Profilinizden imzanizi seçebilirsiniz..

     
Alvinhem
Üye Bilgileri Hero Member
*****

Karma: 0
Online Online

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 31,307

Üye ID: 77563

Nerden: Liberia

Avatar Yok

www.bedenegitimci.org
Sitemize Hoş Geldiniz..


« Yanıtla #2: 04 Aralık 2017, 07:39:08 »

Mesaj: givenchy pandora pure small vs medium
pandora carplay
pandora story
pandora 4s hack
pandora hourly pay uk
rip pandora android
pandora store austin texas
pandora special offers uk 2015
my princess ring pandora
pandora pulsera cuero azul
korg pandora stomp bass review
pandora jewelry pearlridge
alice quotes pandora hearts
pittsburgh penguin pandora charm
pandora silver openwork heart charm bead
baby carriage charm pandora
pandora downloader for android
dragonfly pandora charm silver
danger dolan pandora
baby pandora uk
pandora jewelry store near me
pandora australia rings
pandora's box pc game windows 7
pandora silver castle charm
new york exclusive pandora charms
world of pandora review
pandora snake charm price
pandora classic rock bbq
pandora woodfield il
what does pandora session timed out mean
how much is a pandora bracelet in dubai
rose gold bubble ring pandora
movie pandorum 2
pandora beads cheap wholesale
pandora flight of passage seats
pandora pod training csod
pandora gift boxes
rose gold pandora style bracelet
sterling silver bracelet like pandora
pandora florida mall number
pandora in the crimson shell anime
stl cardinals pandora charm
cracked pandora
pandora hearts episode 2 vf streaming
import pandora playlist to spotify
pandora sxsw 2016 schedule
pandora pink leather bracelet single
cancel pandora account on iphone
pandora stock price copenhagen
pandora land at night
how much money does pandora jewelry make a year
14k gold pandora beads
pandora hearts ada vessalius
pandora evil eye dangle charm
pandora jewelry retailers
pandora house padstow
pandora astrology blog
children's pandora bracelets nz
openpandora dreamcast emulator
givenchy mini pandora box crossbody bag
pandora charms on sale cyber monday
pandora symbol of hope charm
serial pandora recovery
pandora pensacola beach charm
pandora wikipedia italiano
pandora email sign up
twiistedpandora roblox mm2
pandora charms sold only at disneyland
pandora ringgit malaysia
pandora thumbs up disappeared
pandora bag birthday cake
pandora bracelets charms images
pandora charm mother of pearl hearts
pink rose pandora ring
pandora free delivery
pandora cancellation number
when will pandora open at disney world
pandora authorized online retailers usa
where to buy pandora charms in disney world
pandora stackable rings uk
pandora's box dwarf daylily
pandora green charm
pandora charm christmas 2015
new mexico pandora charm
pandora elephants
pandora silver collier bracelet price philippines
pandora app ipad air
pandora clip bracelets
pandora 2015 charms
free pandora one hack iphone
children's pandora style bracelet
pandora pay rate
pandora gold bracelets uk
disney pandora charms uk delivery
pandora won't load internet explorer
heart of pandora ring
pandora flight of passage
pandora jewelry clip charms
cheap pandora charms nz
pandora rings 3 for 2
how to remove likes on pandora app
pandora gilboa midget football
pandora discount code august 2017
pandora celtica faerie revel
pandora friend charm bead
korg pandora stomp multi effect processor and tuner review
pandora data recovery for pc
pandora beaded ring
escuchar pandora android españa
pandora advertising prices
disney pandora park exclusive prices
pandora disney spring 2015 malaysia
die büchse der pandora bedeutung
pandora gold pave eternity ring
pandora ring - sterling silver & cubic zirconia sparkling bow
pandora downloader ios 8.3
givenchy pandora handbags
can't find pandora password
soundcloud vs pandora data
pandora special offers november 2015
pandora contact numbers
pandora summit mall birmingham
android pandora downloader
how to quit pandora on iphone 5
pandora best stations for work
pandora bracelets venice italy
pandora delicate heart necklace
cheap clips for pandora bracelets
pandora infinity ring price
pandora engagement charm jared
pandora supplier china
jewelry pandora china
does kay jewelers sell pandora
pandora jewelry santa monica place
fairy godmother pandora charms
pandora clearance
pandora october birthstone set
netflix hulu pandora box
pandora charm bracelet prices uk
pandora events 2015
pandora jewelry sale free bracelet 2015
child benefit
sortijas pandora al por mayor
buy pandora rings online canada
pandora emulator android
pandora birthday bloom charm
pandora cleaning service
retired pandora charms canada
pandora chinatown point
pandora jailbreak ios 8.3
pandora direct tv
la caja de pandora pelicula online
pandora sparkling knot ring
find retired pandora charms
new pandora charms valentines day 2016
pandora jewelry company website
pandora locations in miami florida
buy pandora charms online australia
pandora hip hop bbq station
pandora's tower wii walkthrough
disney pandora ride flight of passage
pandora client windows
amazon pandora sterling silver charms
echo pandora hearts costume
pandora offices san francisco
pandora disney bracelet ideas
pandora bracelet charms italy
genuine pandora charms cheap uk
pandora puerto rico concierto
ipod nano 6th generation pandora
valentine's day 2017
pandora horse charms ebay
pandora hearts episode 17 fr
minecraft pandora's box mod popularmmos
new pandora rides at disney
sleepy hollow pandora's box
pandora daughter of discord
pandora purple pave ring
kid icarus uprising pandora battle
pandora mood media player login
pink opal pandora charm
pandora summer 2015 orchid
pandora app not working on iphone 6
best pandora stations for work 2017
vincent ada pandora hearts
pandora heart ring sale
pandora pink earrings
pandora jewelry store international mall
who sells pandora bracelets in winnipeg
pandora jewelry pensacola fl
pandora books kings lynn
pandora activate device samsung
pandora rings sale amazon
pandora downloader no jailbreak
pandora bracelet cheaper in us
pandora baby charms canada
pandora cakeshop
pandora lennard 2016
anne rice pandora audiobook
pandora rings used ebay
buy cheap genuine pandora bracelet
pandora rings diamonds
pandora cakes pics
pandora mother of pearl ring ebay
pandora polishing cloth review
my princess ring pandora uk
how to stop pandora ads on iphone
pandora retired rings 2017
god of war pandora box
hearts tiara pandora ring
pandora hearts abyss
pandora hearts manga oz and alice
pandora shops east london
new motherboard windows 10
pandora charms movies
pandora leather bracelet price philippines
panda express jobs hiring
my pandora won't play in the background
pandora leather necklace designs
pandora bransoletki
pandora charms old town alexandria
pandora international plaza tampa
blue jays baseball pandora charm
pandora estore discount code uk
pad pandora vs ronia
how to close pandora app
pandora sets charms
pandora one code
free pandora plus for iphone
pulseras pandora segunda mano valencia
black friday pandora bracelet uk
pandora charms autism awareness
pandora summit store hours
pandora 12 days of christmas 2014
pandora spanish flag charm
pandora jewelry opal ring
splinter cell pandora tomorrow ps2 review
how to delete likes and bookmarks on pandora
pandora rings princess
my pandora
pandora watchful eye charm uk
is pandora jewelry made in italy
retired pandora leather bracelets
pandora charm uk cheap
pandora audio quality iphone
pandora mother's day bangle 2017
pandora motorsports
pandora usa store new york
pandora princess ring stacked
pink pandoracorn siren
pandora's box youtube videos
how much is pandora rings
pandora tv set up
pandora rings tumblr
snoopy pandora charms
pandora gift card free delivery
authorized pandora retailers list
about pandora's box greek mythology
jobs at pandora leicester
pandora app not working on samsung smart tv
avatar pandora disneyland
tienda pandora aeropuerto mexico
how to delete stations pandora app
pandora retired horse head charm
retired pandora birthstone charms
raspberry pi pandora touchscreen
flower pandora charm uk
pandora simple heart bracelet
how much is pandora bracelet in the philippines
http //m.pandora.tv/ c=search 信長協奏曲
pandora charm bracelet designer
pandora apple charm disney
pandora tv advert 2015
pandora opening times nottingham
pandora bracelet kohls
disney world pandora bracelets
pandora careers login
pandora unlimited skips android 5.4
pandora san antonio
my pandora ring has turned my finger black
pandora eternity ring clear cz sterling silver
pandora employees discount
grupo pandora canciones de navidad
pandora hearts fanfiction oz sick
show pictures of pandora charms
pandora pink pearl dangle charm
pandora charms for moms birthday
pandora modeling the clothing optional company
pandora mickey mouse infinity charm
mora pandora winter 2017
search for pandora's box
best way to clean a pandora bracelet and charms
pandora heart locket uk
cannot connect to pandora android
pandora one coupon code 2016
problems with pandora premium
pandora cruise ship charm au
pandora dragonfly
pandora's cube video games
pandora style sea glass beads
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle Twitter Ekle Google Ekle Yahoo Ekle Del.icio.us Ekle Stumbleupon Ekle Technorati Ekle Digg Ekle Furl Ekle Newsvine Ekle Reddit Ekle Linkedin Ekle Friendfeed Ekle
LoggedAlvinhem Imza Seçmediniz.Profilinizden imzanizi seçebilirsiniz..

     
Alvinhem
Üye Bilgileri Hero Member
*****

Karma: 0
Online Online

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 31,307

Üye ID: 77563

Nerden: Liberia

Avatar Yok

www.bedenegitimci.org
Sitemize Hoş Geldiniz..


« Yanıtla #3: 07 Aralık 2017, 11:14:07 »

Mesaj: pandora account
pandora alternative 2017
pandora review disney
open pandora application
pandora charms pink ribbon
pandora westland mall facebook
pandora manchester jobs
pandora jewellery case
pandora recovery 64 bits baixaki
pandora official store uk
saturday night live bruno mars pandora full episode
charm bracelets pandora like
what is pandora's box drug
pandora comics
pandora on google chromecast
ebay disney pandora bracelet
pandora official website ireland
pandora app for iphone 3
pandora silver pavé feather ring
pandora jewelry houston
pandora bracelet event march 2016
unblock pandora website
best pandora stations for parties 2013
pandora bracelets reviews uk
pandora one subscription transferred
die büchse der pandora öffnen
delete station seeds on pandora
pandora setup account
pandora bmw connected
pandora one cracked ios
pandora precious girl charm
pandora rings on finger
pandora hearts episode 21 vf dailymotion
buy pandora charms new orleans
pandora's box myth summary
glassdoor pandora jewelry
cheap pandora charms
pandora presale tickets florence and the machine
apps similar to pandora for iphone
pandora charm dragonfly meadow
pink orchid pandora charm
pandora jewelry official site uk
youtube pandora bracelet 2014
pandora princess tiara ring philippines
sites like pandora for canada
pandora charm italiano
www.pandora.net dubai
pandora's box v4 game list
pandora double leather bracelet clips
pandora charm christmas pudding
pandora charms crosses
pandora wont play on smart tv
pandora anklet nz
givenchy mini pandora messenger bag price
cheshire cat pandora hearts
pandora software services ltd
pandora on kodi jarvis
pandora record
pandora images romford
pandora bracelet with charms ebay
pandora japan tv
pandora vanderpump net worth
pandora offer codes 2015
pandora rose gold charms amazon
pandora avatar disney opening
pandora company info
new pandora charms disney
pandora princess ring set with earrings
pandora bracelet review blog
givenchy pandora chain wallet replica
cost of pandora without commercials
pandora engagement rings
pandora colin photo
pandora bracelet pink charms
create pandora battery psp slim
problems with pandora on ipad
pandora dangle charm holder
free pandora unlimited skips no ads android
pandora heart rings
pandora mother's day special 2012
pandora rings sale australia
korg pandora mini patches
chamilia pandora bracelet difference
pandora's box greek mythology script
pandora bracelet ebay.co.uk
pulsera rigida pandora el corte ingles
www.pandora.com samsung
songza vs pandora
pandora not working on ipad
pandora desktop app windows vista
pandora stores miami
pandora podcast stations
how much data does pandora mobile use per hour
pandora like websites outside us
pandora one subscription discount
pandora retirement charms 2016
pandora my princess sterling silver ring
pandora sweet sister bracelet
cannot login to pandora on samsung tv
pandora be my valentine ring price
 pandora scontati del 70
pandora.rose
pandora hearts wiki ita
componi braccialetto pandora
negozi pandora alle porte di catania
pandora gold rhodolite charm
pandora valentine 2015 malaysia
pandora promotional code october 2017
pandora jewelry rings
prezzo mela disney pandora
promozione pandora 3×2
pandora blue bracelet
pandora tv advert 2015
pandora store in atlanta ga
abalorio pandora elefante
pandora atx core midi-tower
pandoro di verona ricetta
significato il vaso di pandora
come pulire anello pandora
rivenditori pandora provincia milano
monachelle in argento pandora
pandora box 3 jamma
pandora jewelry franchise cost
charm pulcino pandora
blocchi pandora
break pandora hearts cosplay
pandora givenchy replica
significato del mito di pandora
bracciale pandora festa della mamma 2017
carrozza pandora disney
pandora murano glass charm sale
charms pandora 2017
tour eiffel di pandora
anello pandora fiore bianco
pandora anello fiocco argento
new pandora clips 2016
pandora negozi milano duomo
charm pandora disney
pandora usa sale
pandora mandar curriculum
pandora fiocco di neve anello
pandora orecchini fiocco e perla
costo pandora disney
pandora italy
pandora romanina
pandora bandiera spagnola
pandora pendente con cuore
gioielli pandora shop on line
pandora hearts oz and alice kiss fanfiction
pandora collezione estate 2016
pandora jewellery london ontario
ciondoli pandora mamma prezzi
charm pandora macchina
corno pandora charm
rivenditori pandora roma est
ciondolo pandora lettera
professor layton e lo scrigno di pandora enigmi macchina fotografica
pandora fms install centos 7
pandora reggio emilia
pandora bracciale rigido prezzi
pandora moments bracelet review
pandora outlet store california
pandora undo thumbs down
pandora 2017 black friday charm
pandora store vicenza
anello pandora margherite prezzo
pandora 2016 club charm
punti vendita pandora avellino
riassunto della storia di prometeo e pandora
pandora bracelet goldsboro nc
pandora anello cuore oro
fedine pandora
pandora rose charm collection
pandora cloud
paternostro legnano pandora
charms addict pandora disney 2016
pandora anillo corona
come scegliere misura anello pandora
pandora essence charm balance
pandora compleanno 40 anni
creare bracciali stile pandora
pandora recovery free version
pandora immagini mito
pandora bracciali ciondoli prezzi
murrina pandora bianca
pandora españa
ciondoli pandora della disney
bracciale pandora ossidato
pandora bracelets shop liverpool
ciondolo pandora carrozza
pandora rhodolite heart charm
ebay pandora stud earrings
pandora bracciali e prezzi
pandora cupcakes menu
pandora prezzi bracciali uomo
pandora beads cheap
pandora disney world
pandora moments silver heart bracelet
pandora hearts manga ita online
idee regalo pandora
Bu Sayfayi Paylas
Facebook'a Ekle Twitter Ekle Google Ekle Yahoo Ekle Del.icio.us Ekle Stumbleupon Ekle Technorati Ekle Digg Ekle Furl Ekle Newsvine Ekle Reddit Ekle Linkedin Ekle Friendfeed Ekle
LoggedAlvinhem Imza Seçmediniz.Profilinizden imzanizi seçebilirsiniz..

Sayfa: [1]   Yukarı git
  Yazdır  

Beden Egitimi Sitesi Etiketler
Okul Spor Kulüpleri YönetmeliğiGoogle Words: Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği Dosyasi, Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği Belgesi, Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği Kurallari, Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği , Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği , Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği Resimleri, Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği , Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği , Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği , Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği , Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği Videosu, Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği Arsivi, Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği ,

||| Etiketler |||
Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği 
Otomatik Tag
Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği, Beden Egitimi, Spor, Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği, Beden Egitimi Egzersiz Planlari, Beden Egitimi Dersi Yillik Planlari, Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği, Beden Egitimi Dersi Günlük Planlari, Beden Egitimi Dersi Zümre Toplanti Tutanaklari, Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği

 
Gitmek istediğiniz yer:  


|Site Map | Arsiv | Wap | Wap2 | Wap Forum | XML | Rss
MySQL Kullanıyor PHP Kullanıyor Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines | Sitemap XHTML 1.0 Uyumlu! CSS Uyumlu!
Yasal Uyari
* This site does NOT store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. * Bu site ismi verilen dosyaların kendilerini barındırmamaktadır. Sitede verilen linklerin yasalara aykırı kullanımı karşısında oluşabilecek her türlü zarar ve mesuliyetten bedenegitimci.org sorumlu değildir...
Sitemizdeki İçerikler alıntılar içerebilir. Bazı yayınlarda kaynakça bölümü bulunmadığı için bizlerde yayınlarda bunlara yer veremeyebiliriz. İlgili dokümanların kaynakça bilgisini bilenler bize bedenegitimci.org@hotmail.com adresinden iletebilirlerse bizlerde ilgili dokümanları düzenleyerek emeğe saygı göstermiş oluruz.
Bu Sayfa 0.174 Saniyede 25 Sorgu ile Oluşturuldu
Sitemap
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73